Fordi vi er forskjellige, har også alle noe å lære av hverandre, og alle har noe de kan gi til andre.
Gud har gitt hver enkelt forskjellige gaver, talenter og hjertesaker, og alt Han har gitt oss av talenter kan brukes for å sammen bygge Guds rike.

Vi har mange forskjellige frivillige team i menigheten og vi har stadig behov for nye frivillige.
Her er noen av teamene du kan bli en del av:
Barn, Tweens, Ungdom, Omsorg, Vertskap, Kafé, Media, Musikk og Praktiske ting.

Ta kontakt med oss dersom du vil bidra med noe – sammen blir vi sterke.