I tillegg til å samles til Gudstjeneste om søndagen, samles vi regelmessig hjemme hos hverandre i lifegrupper. Der snakker vi om hverdagen over en liten matbit, ber sammen og samtaler om undervisningen som har vært på Gudstjenestene.

Ungdommene har også en åpen lifegruppe, kalt Fortsettelsen, på Tabernaklet hver mandag kl.16.30. 

Dersom du vil være med i en lifegruppe, eller bare besøke en gruppe å se hvordan vi har det, ta kontakt med oss.