Kids i Tabernaklet

Royal Rangers (RR):

Vårt speiderarbeid. Vi har samlinger ute på en gård på Storstein nord i byen. Samlingene består av sang, andakt og speider aktivitet. Vi ønsker at barna skal få møte sine behov for aktivitet samtidig som vi kan få gi dem en tro på Jesus som kan vare hele livet.

Vi er inndelt i tre grupper:
Start Rangers: 2.- 3. klasse
Oppdager : 4. - 6. klasse
Utforsker : 7. - 10. klasse

Vi har samlinger torsdager i oddetallsuker fra 17.30 -19.30

 

Tweens:

En klubb for kids i alderen 4.- 8. klasse. På samlingene våre har vi sang, lek, konkurranser og andakt. Etter samlingen er det aktiviteter, spill og kiosk. Vi ønsker at Tweens skal være et sted hvor barna skal få bygge relasjoner, ha det gøy og hvor barna kan bli kjent med Jesus.

Vi møtes fredager i partallsuker kl 18.30 - 21.00

 

Barnekirken:

Barnas egen gudstjeneste. Vi samles i 3. etg samtidig som Gudstjenesten på søndager kl 12.00-13-30. Her har vi sang, lek, andakt og aktivitet. Vi ønsker å se barna bli kjent med Jesus og utvikle en egen personlig tro.